Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 9.00 - 14.00. 
Poza tym wyznaczonym czasem w grupach odbywają się zajęcia wykraczające poza zapisy podstawy programowej. Zajęcia dodatkowe realizowane twórczymi, innowacyjnymi metodami pozwalają na rozwijanie zainteresowań, bogacenie wiedzy i doświadczeń naszych dzieci. W tym celu nauczyciele wszystkich grup opracowali własne koncepcje, programy, moduły tematyczne przeznaczone dla dzieci korzystających z przedszkola w dłuższym wymiarze godzin.
Oto nasza oferta w tym zakresie:

Nauka czytania, 
pisania i liczenia

Wychowanie przez sztukę

Ćwiczenia logopedyczne 
i artykulacyjne

Zajęcia z grafomotoryki

Wychowanie fizyczne oraz gimnastyka korekcyjna

 „Dziecięca matematyka” wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

W kręgu gier dydaktycznych

Język angielski