Rozkład dnia

6:00 - 8:00    Schodzenie sie dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Praca z zespołem dzieci lub indywidualnie. Praca kompensacyjno - stymulująca oraz praca z dzieckiem uzdolnionym (5, 6l).
8:00 - 8:15    Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, integracyjne, ze śpiewem.
8:15 - 8:30     Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczno - sanitarne.
8:30 - 9:00     Śniadanie.
9:00 - 10:00   Zintegrowana działalność edukacyjna w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego        możliwości w oparciu o Podstawę Programową.
10:00 - 11:15  Zabawy ruchowe zorganizowane, swobodne i dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w ogrodzie przedszkolnym lub w sali,  wycieczki, spacery, imprezy okolicznościowe.
11:15 - 11:30  Przygotowania do obiadu, czynności higieniczno - sanitarne.
11:30 - 11:45  Obiad - I danie.
11:45 - 12:00   Przygotowania do leżakowani (3, 4l). Krótki relaks na dywanie (5, 6l).
12:00 - 13:10   Praca z dzieckiem uwzględniająca potrzeby rozwojowe, realizacja pomysłów dzieci. Utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności (5,6l).
13:10 - 13:25   Czynności higieniczno - sanitarne.
13:25 - 14:00  Obiad - II danie.
14:00 - 16:00    Zajęcia dodatkowe. Gry i zabawy w małych zespołach o charakterze wychowawczym.  Aktywność własna dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

Opłaty

Szanowni rodzice,Prosimy o regulowanie należności za pobyt dziecka zgodnie z otrzymanym paskiem (nie stosować nadpłat/niedopłat) miesięcznie z dołu, do 14-go dnia każdego następnego miesiąca.

Obowiązujące stawki:

Należność za przedszkole należy wpłacać na konto bankowe nr 72 1090 2141 0000 0001 3532 9026 Santander Bank Polska Pl. Powstańców Śląskich 6 49-300 Brzeg

Na Radę Rodziców należy wpłacać na konto bankowe nr 29 1240 1662 1111 0011 0214 9325
W TYTULE PRZELEWU: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ NAZWA GRUPY 

Działania prozdrowotne

Kalendarium wydarzeń w przedszkolu