ul. Boh. Monte Cassino 1
tel. 077 4045800

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu

14 II 2019 - warsztaty bębniarskie połączone z tańcem

Zebrania z rodzicami:

grupa I - 20 II 2019 o godzinie 15:15

gupa II - 21 II 2019 o godzinie 15:15

grupa III - 21 II 2019 o godzinie 15:30

grupa IV - 19 II 2019 o godzinie 15:15

grupa V - 27 II 2019 o godzinie 15:30