ul. Boh. Monte Cassino 1
tel. 077 4045800

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu

"Moje dziecko idzie do szkoły!"

Przygotowanie dziecka do nowych obowiązków, odnalezienia się w nowych sytuacjach to bardzo ważne kroki w życiu młodego człowieka. Dlatego  Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu przygotowały program dbający o wychowanie zdrowotne dzieci, a mianowicie:

  • kształtowanie koncentracji uwagi,
  • kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych zapobiegających nadwadze,
  • dbałość o właściwą postawę ciała,
  • ochrona wzroku dzieci,
  • dbałość o higienę,
  • prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym, komunikowanie sie z kolegami i wychowawcami.

Powyższe zadania leżą na sercu rodziców i nauczycieli. Zadaniem Programu jest połączenie wspólnych wysiłków, aby osiągnąć jak najlepsze efekty.