ul. Boh. Monte Cassino 1
tel. 077 4045800

Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu

 

Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły – możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego

Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, które uczęszcza do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego i dowiesz się, że placówka ta będzie zamknięta, możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek ten otrzymasz, jeśli jesteś zwolniony z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad tym dzieckiem oraz jeśli:

 • zamknięcie placówki było nieprzewidziane – dowiedziałeś się o tym w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed zamknięciem placówki
 • nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku
 • nie został wykorzystany limit 60 zasiłku opiekuńczego, przysługujący w roku kalendarzowym.

Ważne!
Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym wynosi 60 dni łącznie nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi opieki i niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego.

Jakie dokumenty powinieneś złożyć, aby otrzymać zasiłek

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy złóż u płatnika zasiłku:

 1. oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły (ZAS-36),
 2. wniosek o zasiłek na druku Z-15a.
Witamy!

Nasze Przedszkole istnieje od 1991r.Tu poznajemy dzieci, ich zdolności i zainteresowania. Wiedza ta pozwala nauczycielom rozwijać potencjał wychowanków i doskonalić ich talenty. Kadra pedagogiczna jest w pełni wykwalifikowana.

W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program własny zatwierdzony do realizacji "Aktywnie odkrywamy świat". Specjalnie dobrany program edukacyjny pozwala na zdobywanie wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia nauki w szkole. Uczymy wzajemnego poszanowania, dobrych relacji koleżeńskich, obcowania w grupie oraz pierwszych zasad bezpieczeństwa.

Proponujemy ciekawe zajęcia, opiekę specjalisty gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia dodatkowe- język angielski. Zapewniamy również swoim wychowankom częste spacery i wycieczki, wyjazdy na krytą pływalnię, wyjścia do kina, cykliczne spotkania z muzyką oraz przedstawienia teatralne.

Przedszkole usytuowane jest z dala od hałaśliwego centrum .Przestronny plan zabaw sprzyja bezpiecznej i radosnej zabawie dzieci.

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH REALIZOWANYCH W NASZYM PRZEDSZKOLU POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 9.00 - 14.00. Poza tym wyznaczonym czasem w grupach odbywają się zajęcia wykraczające poza zapisy podstawy programowej. Zajęcia dodatkowe realizowane twórczymi, innowacyjnymi metodami pozwalają na rozwijanie zainteresowań, bogacenie wiedzy i doświadczeń naszych dzieci.

W tym celu nauczyciele wszystkich grup opracowali własne koncepcje, programy, moduły tematyczne przeznaczone dla dzieci korzystających z przedszkola w dłuższym wymiarze godzin.

Oto nasza oferta w tym zakresie:

 1. Nauka czytania, pisania i liczenia.
 2. Wychowanie przez sztukę.
 3. Ćwiczenia logopedyczne i artykulacyjne.
 4. Zajęcia z grafomotoryki.
 5. Wychowanie fizyczne oraz gimnastyka korekcyjna.
 6. „Dziecięca matematyka” wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 7. W kręgu gier dydaktycznych.
 8. Język angielski.